De macht van de politie

Op papier hebben we het in Nederland zo mooi geregeld: Er is een wetgevende macht (de overheid) en uitvoerende macht (handhavers als politie e.d.), een rechterlijke macht en een controlerende macht (journalisten). Maar de praktijk is anders. Het probleem zit hem in het feit dat de uitvoerende macht niet alleen